top of page

Stichting VO2 heet je van harte welkom

Verbinden, Ontwikkeling, Vertrouwen, Ondersteuning
voor mensen met een gehoorbeperking

De stichting heeft tot doel het omzien naar en het onderhouden en vergroten van het algeheel welzijn en de persoonlijk ontwikkeling van mensen met een gehoorbeperking (de doelgroep) in de ruimste zin van het woord.

Stichting vo2.png
Home: Welkom
pexels-karolina-grabowska-4202924.jpg

Een korte inleiding op Stichting VO2

Wij stoppen niet als de vragen lastig worden

Stichting VO2 weet dat onze kracht niet alleen ligt in de woorden die we uitspreken, maar vooral in de manier waarop wij gehoord worden. In 2020 realiseerden een aantal mensen dat het huidige beleid van wooninitiatieven in Nederland niet toereikend is voor velen.   Zij kwamen bij elkaar en besloten samen in actie te komen. Maar als klein groepje kwamen zij niet verder en dat is waarom we met elkaar uiteindelijk besloten om Stichting VO2 op te richten.

Home: Wie wij zijn

Wat is het doel waar wij naar streven

Een woonvorm voor mensen met een gehoorbeperking met begeleiding en oog voor het individu

pexels-max-vakhtbovych-6312361.jpg

Beschermde woonvorm

Een woonvorm bieden voor doven en slechthorende die afhankelijk zijn van 24-uurs begeleiding en afgestemd op hun persoonlijke indicatie. De woonvorm wordt zeer kleinschalig, maximaal 5 bewoners met minimaal 1 begeleider.

De activiteiten van de stichting dragen bij aan:

  • de individuele ontplooiing van de bewoners

  • de samenhang van de samenleving

  • een gezondere samenleving door inclusie

pexels-pixabay-262034.jpg

Verwezenlijken van het doel

Het verwezenlijken van het doel tracht de stichting te verwezenlijken door: het ten behoeve van de doelgroep (doen) initiëren, stimuleren, organiseren, creëren, ontwikkelen, coördineren, ondersteunen, financieren, exploiteren en beheren van projecten en (huisvesting) voorzieningen, meer speciaal – doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt – op het gebied van woonomgeving en dagbesteding, en voorts het ontwikkelen van (fundraising) activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord.

20200930_082057.jpg

Onderbouwing

De stichting onderbouwt dit door het subdoel te omschrijven als: de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen de veiligheid van een beschermd/ondersteunend woonklimaat. Bewoners leren zich te ontwikkelen en ontdekken hun mogelijkheden door het uitbouwen van zelfvertrouwen.


De focus van de stichting komt te liggen op de realisatie van een woning gevolgd door het organiseren van de bewoning en de begeleiding. De gestelde stichtingsdoelen kunnen gerealiseerd worden door o.a. de budgetten van bewoners, giften en subsidies.

Home: Wat we doen
20200902_121639.jpg

"Zet de punten op de i, daar waar ze niet horen"

Petra Poulissen

Home: Citaat

Fiscale gegevens

Stichting VO2 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82132941.

Het RSIN nummer van de stichting is 862348730.

Stichting VO2 valt onder de SBI code Steunfondsen 94993.

Het ANBI van de stichting is 862348730.

Lees meer over beleidsplan VO2

Home: Tekst

Zo kom je met ons in contact:

Schaardijk 19

1446 EH Purmerend

Bedankt voor de inzending!

20200320_114009.jpg
Home: Contact
bottom of page